Dla zachowania przejrzystości, niniejszy dokument został podzielony na kilka części:

Pozyskiwanie Danych Osobowych bezpośrednio od osób, których one dotyczą

Dane Osobowe pozyskane bezpośrednio od osób, których one dotyczą


Osoby odwiedzające stronę internetową:korzystanie ze strony i aplicacji.
Oprócz plików cookie, które możemy umieszczać zgodnie z treścią naszego oświadczenia o plikach cookie, zbieramy i przetwarzamy różnego rodzaju dane osobowe za pośrednictwem naszych stron internetowych: www.mainfreight.com , www.owenstransport.com.au , www.chemcouriers.com.au , www.owens.co.nz www.mainchain,net, dailyfreight.co.nzwww.systemplus.nlmainfreightcareers.com oraz aplikacji Mainfreight Mobile („Usługa”).

Kontakt z Mainfreight


Na stronie dostępnych jest kilka opcji kontaktu z Mainfreight. Mogą Państwo na przykład - bez żadnych zobowiązań – poprosić o dokładniejsze informacje o naszych usługach, takich jak transport, logistyka/magazynowanie/VAL czy fracht morski lub lotniczy (usługi Air & Sea). Aby móc odpowiedzieć na Państwa prośbę o informacje, potrzebujemy Państwa imienia i nazwiska, nazwy firmy, numeru telefonu i adresu e-mail.

Macie Państwo jakieś pytania, sugestie, skargi lub opinie na temat funkcjonowania naszej strony internetowej, firmy lub naszych usług? Państwa opinia pomoże nam w dalszym rozwijaniu i doskonaleniu jakości naszych usług. Prosimy o podanie imienia i nazwiska, nazwy firmy, numeru telefonu i adresu e-mail, abyśmy mogli się z Państwem skontaktować po otrzymaniu Państwa opinii lub skargi. Państwa dane zostaną wykorzystane w celach marketingowych/przysyłania ofert handlowych wyłącznie w przypadku, gdy wyrazili Państwo na to zgodę w formularzu kontaktowym.

Jeśli korzystają Państwo z aplikacji mobilnej Mainfreight mogą Państwo udostępnić nam (przybliżone) dane lokalizacyjne Państwa urządzenia. Dane te przetwarzamy jedynie, jeśli wyrazili Państwo na to zgodę i wyłącznie w celu wskazania Państwu najbliższej filii lub magazynu Mainfreight oraz podania niezbędnych danych by uczynić kontakt z nami jeszcze łatwiejszym. Dane te są przechowywane poza EOG, na terytorium Nowej Zelandii.


Pytania ofertowe, pytania o wycenę i kalkulacja cen


Aby otrzymać niezobowiązującą ofertę oraz wycenę usług transportowych według Państwa wymogów, prosimy podać imię i nazwisko, nazwę firmy, adres, numer telefonu i adres e-mail. Niezobowiązującą ofertę prześlemy Państwu drogą mailową. Z Państwa numeru telefonu będziemy korzystać tylko w przypadku pytań dotyczących Państwa zapytania ofertowego. Abyśmy mogli przygotować odpowiednią wycenę, prosimy podać adres i kraj załadunku oraz adres i kraj dostawy.


Narzędzie Rijo

Możliwe jest również obliczenie ceny bezpośrednio przez Internet korzystając z dedykowanego narzędzia Rijo. To narzędzie jest dostępne klikając na okrągły przycisk ze słowami „Oblicz cenę i zarezerwuj transport”. Za pomocą tego narzędzia można szybko i łatwo uzyskać wycenę i zarezerwować transport towaru. W tym celu należy podać kraj i kod pocztowy adresu załadunku i rozładunku oraz podać informacje o towarach, które mają być wysłane. Po wybraniu konkretnej oferty i partnera logistycznego, poprosimy o podanie adresu załadunku i rozładunku, pod którym towary mają być załadowane i rozładowane. Może to być również adres prywatny. Należy również podać imię i nazwisko oraz numer telefonu komórkowego osoby do kontaktu, zarówno jeśli chodzi o miejsce załadunku, jak i rozładunku, z którą można się skontaktować w przypadku, gdy na miejscu nikogo nie ma.


Mogą Państwo bezpośrednio zaakceptować lub odrzucić ofertę. Wprowadzone dane nie zostaną przesłane do Mainfreight dopóki nie zaakceptują Państwo oferty. Jeśli zaakceptują Państwo wycenę, automatycznie otrzymają Państwo wiadomość e-mail z danymi zalogowania się do tego narzędzia, co może być wykorzystane przy przyszłych zleceniach.


Portal Mainchain


Na  naszej stronie internetowej oraz z poziomu aplikacji mobilnej mogą Państwo założyć konto w celu korzystania z Mainchain,  internetowegto portalu dla klientów. Aby utworzyć tam konto należy podać imię i nazwisko, nazwę firmy, miasto i kraj, w którym firma ma swoją siedzibę, adres e-mail i numer telefonu. Dane te są nam potrzebne do realizacji Państwa próśb o informacje, ofert i zleceń. Dane są przechowywane poza terytorium EOG, w Nowej Zelandii.


Klienci

Wysyłka Państwa towarów


 Natychmiast po złożeniu zamówieniu na wysyłkę towaru lub po zaakceptowaniu naszej oferty, mogą Państwo otrzymywać powiadomienia o statusie przesyłki za pomocą wiadomości SMS lub e-mail, pod warunkiem, że wcześniej wyrazili Państwo wolę ich otrzymywania. Jeśli zaakceptowali Państwo naszą ofertę za pośrednictwem narzędzia Rijo, automatycznie otrzymają Państwo e-mail z danymi logowania do tego narzędzia i bezpośrednio z jego poziomu założyć konto do jeszcze łatwiejszego korzystania z niego w przyszłości. Następnym razem rezerwacja transportu przebiegnie szybciej. Mogą Państwo również śledzić historię transportu i zapytań ofertowych. Narzędzie to umożliwia także zmianę danych, jeśli nie są już aktualne.

Faktury


Mainfreight korzysta głównie z e-fakturowania, co oznacza, że nasze faktury wysyłamy do klientów drogą elektroniczną. W niektórych przypadkach faktury wysyłamy również pocztą tradycyjną. Dane dotyczące wysyłek, klientów i faktur są przechowywane zgodnie z ustawowym okresem przechowywania.

Mailingi

Jako klient Mainfreight co kwartał będą Państwo otrzymywać biuletyn informacyjny zawierający informacje o rozwoju firmy i sytuacji na rynku oraz o istotnych kwestiach dotyczących klientów. Będziemy również na bieżąco informować Państwa o naszych usługach za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także możemy wysłać do Państwa przez e-mail zaproszenie na dzień klienta. Mainfreight wysyła te wiadomości na podstawie własnego uzasadnionego interesu. Mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania naszego mailingu, za pomocą opcji anulowania subskrypcji znajdującej się na dole każdego e-maila. Po anulowaniu subskrypcji w ciągu tygodnia usuniemy Państwa adres e-mail z listy mailingowej.

Będą Państwo również otrzymywać e-maile niezbędne do potwierdzenia wysłania do Państwa żądanej oferty, potwierdzenia wysyłki i w celu kontaktu z Państwem i odpowiedzi na wszelkie Państwa pytania.

Badania opinii klientów


Wysyłamy ankiety do klientów regularnie i wyrywkowo, co pozwala nam by stale móc ulepszać nasze produkty i usługi. Państwa dane, takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy oraz treść Państwa opinii są przez nas przetwarzane i analizowane wewnętrznie z poszczególnymi zespołami w zależności od rodzaju kwestionariusza. W niektórych przypadkach, jeśli zachodzi taka konieczność kontaktujemy się z klientami, aby wyjaśnić sprawy, które są niejasne.

Podania o pracę


Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się jak przetwarzamy Państwa podania o pracę, prosimy o zapoznanie się z treścią oświadczeń o prywatności, które opublikowano na naszych różnych stronach internetowych z ofertami pracy:
https://careers.mainfreight.com Mainfreight Europe
http://www.team.mainfreight.com/ Mainfreight Nowa Zelandia


Osoby odwiedzające obiekty firmy


Aby móc zagwarantować bezpieczeństwo odwiedzających obiekty należące do Mainfreight, korzystamy z kamer oraz rejestru odwiedzających. Są to uzasadnione środki bezpieczeństwa wdrożone przez Mainfreight.


Zapis z monitoringu


Obiekty należące do Mainfreight są monitorowane za pomocą kamer w celu zwalczania przestępstw i oszustw. Dlatego istnieje możliwość, że podczas wizyty w naszej placówce zostaną Państwo sfilmowani. Jest to wyraźnie zaznaczone na tablicach ostrzegawczych rozmieszczonych na terenie obiektów. Obraz zarejestrowany przez kamery jest przechowywany przez maksymalny okres do czterech tygodni od momentu nagrania, chyba, że doszło do jakiegoś incydentu. W takim przypadku istotne obrazy są przechowywane do czasu zakończenia zajmowania się sprawą.

Rejestr odwiedzających


Aby upewnić się, że Mainfreight zdaje sobie sprawę z liczby osób obecnych (w tym odwiedzających) w firmie w danej chwili, prowadzimy rejestr odwiedzających. Każdy odwiedzający musi się wpisać i podać swoje imię i nazwisko, numer telefonu firmy, numer rejestracyjny samochodu oraz czas przybycia i wyjazdu. W przypadku wystąpienia sytuacji alarmowej, na podstawie rejestru możemy sprawdzić, którzy odwiedzający nadal znajdują się w budynku lub na naszym terenie. Rejestry są przechowywane przez tydzień.

Pozyskiwanie Danych Osobowych pośrednio z udziałem podmiotów trzecich

Zdarza się, że otrzymujemy dane osobowe od podmiotów trzecich. Może to mieć miejsce w następujących przypadkach:

Klienci E-commerce /Klienci B2C

Świadczymy usługi magazynowe i transportowe dla szerokiego grona klientów, z których niektórzy z kolei oferują swoim klientom usługi e-commerce, bądź B2C. Zamówienia przychodzące z ich strony są nam udostępniane w celu ich obsługi, dostawy transportu lub śledzenia komunikacji. W tym celu udostępniane nam są Państwa dane kontaktowe, szczegóły dotyczące zamówienia i adres dostawy.

Inne podmioty z sektora logistycznego

Otrzymujemy również zapytania o zrealizowanie usług transportowych od innych podmiotów działających w sektorze logistycznym. Dane osobowe udostępniane tym podmiotom są dzielone z nami w celu umożliwienia nam realizacji dostaw. Udostępniane nam są następujące dane, (jeśli podawane są adresy prywatne): adres załadunku, adres dostawy, nazwisko osoby do kontaktu w miejscu załadunku / dostawy, kategoria towarów i dalsze szczegóły wysyłki.

Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

Mainfreight wdroży odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia, że Państwa dane osobowe są właściwie zabezpieczone z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztów wdrażania oraz charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania jak również ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.

Za pomocą tych środków bezpieczeństwa, Mainfreight stara się przeciwdziałać nieuprawnionemu i bezprawnemu przetwarzaniu, utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu danych osobowych.

Przekazywanie danych do innych krajów i udostępnianie ich podmiotom zagranicznym

Jeśli Państwa firma zlokalizowana jest poza Nową Zelandią i zdecydują się Państwo przekazać nam informacje i dane osobowe, prosimy pamiętać, że przekazujemy te informacje, w tym dane osobowe, do Nowej Zelandii w celu ich przetwarzania.
Mainfreight udostępni Państwa dane osobowe innym podmiotom tylko w szczególnych przypadkach, na przykład, gdy jest to konieczne do realizacji umowy, gdy jest to wymagane prawem lub żąda tego właściwy organ państwowy, gdy wyrażą Państwo na to zgodę lub gdy leży to w żywotnym interesie firmy Mainfreight.

Jako, że niektóre transporty i zlecenia nie są obsługiwane przez nas samych, możliwe jest, że poprosimy inny logistyczny podmiot o zrealizowanie zlecenia z wykorzystaniem czarterów, agencji, przewoźników lotniczych i firm spedycyjnych. Aby móc zrealizować zlecenie, udostępnimy tym podmiotom jedynie dane niezbędne do sfinalizowania zlecenia.

Prosimy mieć na uwadze, że jeśli kontaktują się Państwo z nami przez e-mail, jego treść będzie przechowywana i przeskanowana pod kątem złośliwego oprogramowania również przez stronę zewnętrzną znajdującą się w Australii.

Mainfreight korzysta z MailChimp i MailPlus do wysyłania powiadomień w zakresie list mailingowych oraz MainMail (do wysyłania elektronicznego newsletteru). Mainfreight korzysta również z AskNicely w celu wysyłania i odbierania ankiet klientów. Zarówno MailChimp, jak i AskNicely mają siedzibę na terytorium USA i posiadają certyfikat EU-US Privacy Shield, dzięki czemu zapewniają odpowiedni poziom ochrony.
W przypadku, gdy podmioty mają siedzibę poza Unią Europejską/Europejską Strefą Ekonomiczną/Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), Mainfreight wdroży odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych. W krajach, w odniesieniu do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony, wprowadzono już odpowiednie procedury bezpieczeństwa. W innych przypadkach Mainfreight skorzysta ze standardowych klauzul umownych, opracowanych przez Komisję Europejską.

Państwa Prawa

Przysługuje Państwu prawo zażądania od Mainfreight wglądu, sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych, oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych, które Państwa dotyczą. W pewnych okolicznościach mają Państwo również prawo do sprzeciwu wobec konkretnych form przetwarzania danych oraz prawo do żądania przesłania Państwu danych osobowych. Jeśli chcieliby Państwo skorzystać z przysługujących Wam praw, prosimy o kontakt z Inspektorem do spraw Ochrony Prywatności w Państwa regionie, ich listę podano na końcu tego oświadczenia.

Odpowiedź na wystosowaną prośbę otrzymacie Państwo maksymalnie w ciągu miesiąca. Okres ten może zostać przedłużony o dwa miesiące, w zależności od ilości wniosków lub ich złożoności. Ròwnież o tym poinformujemy Państwa w ciągu miesiąca. Jeśli Państwa wniosek zostanie odrzucony, wyjaśnimy przyczynę odmowy. Jeśli nie zgodzą się Państwo z treścią naszej odpowiedzi lub odrzuceniem wniosku, mogą Państwo wnieść skargę do krajowego organu nadzorczego lub odwołać się do sądu. 

Kontakt

W celu uzyskania dalszych informacji odnośnie tego oświadczenia, przysługujących Państwu praw, bądź przetwarzania danych osobowych w innych sytuacjach, prosimy o kontakt z wyznaczonym przez Mainfreight dla Państwa kraju/regionu Inspektorem do spraw Ochrony Prywatności korzystając z poniższych danych kontaktowych:

 

Mainfreight Europe              
Mainfreight Holding BV
FAO Data Protection Officer
Industriestraat 10
7041 GD ’s-Heerenberg
The Netherlands
privacy.eu@mainfreight.com                         Mainfreight Asia 
Mainfreight Hong Kong Limited
FAO Data Protection Officer   
Units 07-10, 8/F, Tower 1
Millennium City 1
388 Kwun Tong Road
Kwun Tong
Kowloon Hong Kong
privacy@mainfreightasia.com                   

Mainfreight Americas            Mainfreight Inc.
FAO Data Protection Officer
1400 Glenn Curtiss Street
Carson
CA 90746
United States
privacy@mainfreightusa.com   

Mainfreight New Zealand
Mainfreight Limited 
FAO Data Protection Officer
2 Railway Lane 
Otahuhu
Auckland 1062
New Zealand
privacy@mainfreight.co.nz

Mainfreight Australia
Mainfreight Holdings Pty Ltd
FAO Data Protection Officer
154 Melrose Drive
Tullamarine VIC 3043
Australia
privacy@mainfreight.com.au
 

 

 

Jak korzystamy z plików cookies

W celu zaoferowania optymalnego dostępu dla użytkownika na naszej stronie korzystamy z funkcjonalnych i analitycznych plików cookie. Dodatkowo korzystamy także z cookies śledzących, które mogą zbierać informacje o Państwu oraz śledzą Państwa działania na naszej stronie i ewentualnie także poza naszą stroną. Ta informacja wykorzystana zostanie do mierzenia skuteczności naszych reklam z różnych kanałów oraz do zaoferowania Państwu spersonalizowanych reklam produktów. Kliknij na [Zgadzam się] lub [Nie zgadzam się], aby zaakceptować lub odrzucić cookies. Zgodę taką mogą Państwo cofnąć w każdej chwili. Więcej informacji znajdą Państwo w naszym oświadczeniu o plikach cookie. Prosimy pamiętać, że wyłączając cookies nie będą mogli Państwo korzystać z pewnych funkcji.