Tuyên bố về Quyền riêng tư

Cập nhật lần cuối: 7 tháng Mười Một, 2019

Bên chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là Mainfreight Limited (sau đây gọi là: “Mainfreight”). Trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ giải thích về những dữ liệu chúng tôi thu thập, chúng tôi làm gì với dữ liệu đó và quyền của bạn. Chúng tôi sẽ luôn xử lý dữ liệu cá nhân của bạn phù hợp với luật pháp và quy định hiện hành về dữ liệu cá nhân, bao gồm Quy định chung về Bảo vệ Dữ liệu và Luật Viễn thông. Tuyên bố này có thể được sửa đổi theo thời gian; do đó, chúng tôi khuyến cáo bạn nên thường xuyên xem lại nội dung của tuyên bố này. Báo cáo về Quyền riêng tư này có hiệu lực từ tháng Mười Một năm 2019.

Mainfreight sẽ không xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài những mục đích được nêu dưới đây, và mục đích phải phù hợp. Dữ liệu cá nhân này sẽ không được lưu trữ lâu hơn mức cần thiết của mục đích mà nó đã được thu thập, trừ khi áp dụng nghĩa vụ lưu giữ hợp pháp.

Mainfreight xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trên cơ sở có sự đồng ý trước của bạn về việc đó, trong trường hợp việc xử lý như vậy là cần thiết để chuẩn bị hoặc thực hiện thỏa thuận, Mainfreight có nghĩa vụ pháp lý phải làm như vậy hoặc Mainfreight có lợi ích hợp pháp khi làm như vậy. Nếu bạn đã đồng ý cho phép xử lý dữ liệu của bạn, bạn có quyền rút lại sự đồng ý đó bất cứ lúc nào. Nếu quá trình xử lý như vậy chỉ dựa trên sự đồng ý của bạn, thì nó sẽ chấm dứt ngay lập tức khi bạn rút lại sự đồng ý.

Để làm rõ, Báo cáo về Quyền riêng tư này được chia thành nhiều phần:

PDữ liệu Cá nhân nhận được trực tiếp từ các đối tượng dữ liệu

Khách truy cập trang web: sử dụng trang web và ứng dụng của chúng tôi

Bên cạnh các cookie chúng tôi có thể đặt, như được thảo luận trong Báo cáo cookie của chúng tôi. Chúng tôi thu thập và xử lý các loại dữ liệu cá nhân khác nhau thông qua các trang web mainfreight.comowenstransport.com.auchemcouriers.com.auowens.co.nzmainchain.netdailyfreight.co.nzsystemplus.nl và thông qua ứng dụng di động Mainfreight (“Dịch vụ”).

Liên hệ với Mainfreight

Trang web này cung cấp cho các công ty những lựa chọn khác nhau để liên hệ với Mainfreight. Ví dụ, bạn có thể yêu cầu thông tin - mà không có bất kỳ nghĩa vụ nào - về các dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như vận chuyển, hậu cần/kho bãi/VAL và cước vận chuyển hàng không hoặc đường biển. Để có thể trả lời yêu cầu về thông tin của bạn, chúng tôi cần bạn cung cấp tên, tên công ty, số điện thoại và địa chỉ email.

Bạn có bất kỳ đề xuất, khiếu nại hoặc phản hồi nào về trang web, công ty hay các dịch vụ của chúng tôi không? Phản hồi của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện các dịch vụ của chúng tôi hơn nữa. Chúng tôi đề nghị bạn cung cấp tên, tên công ty, số điện thoại và địa chỉ email của bạn để chúng tôi có thể liên hệ với bạn sau khi nhận được phản hồi hoặc khiếu nại của bạn. Chỉ sau khi bạn cung cấp sự đồng ý với biểu mẫu liên hệ, chúng tôi mới sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích thu thập.

Nếu bạn sử dụng ứng dụng Mainfreight Mobile, bạn có thể chia sẻ vị trí địa lý (ước tính) của thiết bị của bạn với chúng tôi. Chúng tôi chỉ xử lý dữ liệu địa lý (ước tính) của thiết bị của bạn sau khi bạn cung cấp sự đồng ý với chúng tôi, và chúng tôi sẽ chỉ xử lý thông tin đó để xác định và hiển thị cho bạn thông tin liên hệ và Văn phòng/cơ sở Mainfreight gần nhất để bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo cách nhanh chóng và dễ dàng hơn. Dữ liệu được lưu trữ bên ngoài EEA, ở New Zealand.

Yêu cầu báo giá và tính toán giá

Để nhận báo giá không ràng buộc cho các yêu cầu vận chuyển, bạn cần để lại tên, tên công ty, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn. Chúng tôi sẽ gửi báo giá không ràng buộc cho bạn qua email. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng số điện thoại của bạn nếu chúng tôi có bất kỳ câu hỏi nào về yêu cầu báo giá của bạn. Để cho phép chúng tôi chuẩn bị báo giá phù hợp, bạn cần phải nêu rõ địa chỉ và quốc gia nơi hàng hóa được gửi đi và nơi chúng được giao đến.

Công cụ Rijo
Cũng có thể tính toán giá của lô hàng của bạn trực tuyến, thông qua công cụ Rijo riêng của chúng tôi. Bạn có thể truy cập công cụ này bằng nút tròn với dòng chữ “Tính toán giá và đặt trước cho lô hàng của bạn”. Với công cụ này, bạn có thể biết giá và đặt trước cho lô hàng nhanh chóng và đơn giản. Theo đó, khi sử dụng công cụ này, bạn phải nhập quốc gia và mã bưu điện của địa chỉ gửi đi và giao đến và cung cấp thông tin về hàng hóa được gửi. Sau khi bạn đã chọn được một báo giá cụ thể và đối tác hậu cần, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn nêu rõ địa chỉ bốc xếp cụ thể nơi hàng hóa được bốc lên và dỡ xuống. Đây cũng có thể là địa chỉ riêng. Bạn cũng phải nhập tên và số điện thoại di động của một người liên lạc cho cả địa chỉ bốc hàng và địa chỉ dỡ hàng, là người có thể liên lạc khi không có người nào ở đó.

Bạn có thể trực tiếp chấp nhận hoặc từ chối báo giá này. Mainfreight sẽ không nhận được dữ liệu bạn nhập vào cho đến khi bạn chấp nhận báo giá. Nếu bạn chấp nhận báo giá, bạn sẽ tự động nhận được email có chứa thông tin đăng nhập vào công cụ này cho bất kỳ lô hàng nào trong tương lai.

Mainchain

Trên trang web và trong ứng dụng của chúng tôi, bạn có thể tạo tài khoản để sử dụng Mainchain, cổng thông tin khách hàng trực tuyến. Để tạo tài khoản, chúng tôi yêu cầu bạn nhập họ tên bạn, tên công ty, thành phố và quốc gia nơi công ty của bạn đặt trụ sở, địa chỉ email và số điện thoại của bạn. Chúng tôi cần các dữ liệu này để theo dõi yêu cầu cung cấp thông tin của bạn, báo giá và lô hàng. Dữ liệu này được lưu trữ bên ngoài EEA, ở New Zealand. 

Khách hàng

Lô hàng của bạn

Sau khi bạn đã yêu cầu một lô hàng và/hoặc đã chấp nhận báo giá của chúng tôi, bạn có thể nhận được thông báo chuyển hàng bằng SMS hoặc email, miễn là trước đó bạn đã nêu rằng bạn muốn nhận các thông tin này. Nếu bạn đã chấp nhận báo giá của chúng tôi thông qua công cụ Rijo, bạn có cơ hội thiết lập tài khoản trong công cụ này cho bất kỳ lô hàng nào trong tương lai. Lần tới, việc đặt trước cho một lô hàng mới sẽ nhanh hơn. Bạn cũng có thể theo dõi lịch sử về các yêu cầu giao hàng và báo giá của bạn. Công cụ này cũng cho phép bạn sửa đổi dữ liệu của mình nếu chúng đã lỗi thời. 

Hóa đơn

Mainfreight chủ yếu sử dụng hệ thống e-invoicing (hóa đơn điện tử), có nghĩa là chúng tôi gửi cho bạn hóa đơn của chúng tôi dưới dạng thức kỹ thuật số. Trong một số trường hợp, chúng tôi cũng gửi hóa đơn qua đường bưu điện. Dữ liệu lô hàng, khách hàng và hóa đơn được lưu trữ theo thời gian lưu giữ hợp pháp.

Gửi thư

Là khách hàng của Mainfreight, bạn sẽ nhận được bản tin hàng quý, vốn sẽ cung cấp cho bạn thông tin về các phát triển tại Mainfreight và thông tin thị trường cũng như về các trường hợp khách hàng có liên quan. Chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn về các dịch vụ của chúng tôi qua email và chúng tôi có thể gửi cho bạn thư mời tham gia ngày hội khách hàng qua email. Mainfreight gửi các thư này trên cơ sở lợi ích hợp pháp của chính công ty. Bạn có thể hủy đăng ký nhận các thư này bằng cách sử dụng tùy chọn hủy đăng ký bên dưới mỗi email. Trong vòng một tuần sau khi hủy đăng ký, chúng tôi sẽ xóa địa chỉ email của bạn khỏi danh sách gửi thư.

Mainfreight cũng sẽ gửi cho bạn các email cần thiết để gửi báo giá được yêu cầu đến bạn, để xác nhận lô hàng của bạn và trả lời mọi thắc mắc mà bạn có.

Khảo sát khách hàng

Mainfreight gửi khảo sát khách hàng một cách thường xuyên và ngẫu nhiên, để chúng tôi có thể không ngừng cải thiện các sản phẩm và dịch vụ cho bạn. Chúng tôi xử lý tên, e-mail, số điện thoại, công ty của bạn và nội dung phản hồi bạn cung cấp thông qua các khảo sát này và chúng tôi chia sẻ nội bộ với các nhóm có liên quan, tùy thuộc vào bảng câu hỏi. Chúng tôi có thể liên hệ với bạn để làm rõ mọi thứ nếu cần.

Đơn xin việc

Nếu bạn muốn biết cách chúng tôi xử lý đơn xin việc theo hình thức nào, vui lòng xem Báo cáo Quyền riêng tư được đăng trên các trang web nghề nghiệp khác nhau của chúng tôi:
https://careers.mainfreight.com Mainfreight Châu Âu
http://www.team.mainfreight.com/ Mainfreight New Zealand


Khách đến cơ sở của doanh nghiệp

Để có thể đảm bảo giữ gìn an ninh cho khách đến cơ sở của Mainfreight, chúng tôi sử dụng hình ảnh camera và danh sách đăng ký. Điều này liên quan đến lợi ích hợp pháp của Mainfreight.

Hình ảnh camera

Cơ sở kinh doanh ủa Mainfreight được giám sát bằng các hình ảnh camera để có thể chống tội phạm và gian lận. Do đó, bạn có thể được ghi hình khi đến thăm cơ sở kinh doanh của chúng tôi. Điều này được thể hiện rõ ràng trên các biển cảnh báo tại hiện trường. Hình ảnh camera này được lưu trữ trong tối đa bốn tuần sau khi được ghi lại, trừ khi xảy ra sự cố. Trong trường hợp xảy ra sự cố, các hình ảnh có liên quan được lưu trữ cho đến khi sự việc được xử lý xong.

Danh sách đăng ký

Để đảm bảo rằng Mainfreight nhận biết được số lượng người (bao gồm cả khách) có mặt tại cơ sở kinh doanh của mình bất kỳ lúc nào, chúng tôi sử dụng danh sách đăng ký cho khách viếng thăm. Mỗi khách viếng thăm phải điền vào danh sách đăng ký này, ghi rõ họ tên, số điện thoại công ty, số đăng ký xe và thời gian đến và đi. Trong trường hợp khẩn cấp xảy ra, Mainfreight sẽ có thể kiểm tra trên cơ sở danh sách đăng ký khách viếng thăm nào vẫn còn trong tòa nhà hoặc tại hiện trường. Danh sách đăng ký được lưu giữ trong một tuần.

Dữ liệu Cá nhân nhận trực tiếp từ bên thứ ba

Nếu có thể, chúng tôi nhận dữ liệu cá nhân trực tiếp từ các bên thứ ba. Điều đó có thể xảy ra trong các trường hợp sau:

Khách hàng thương mại điện tử /Khách hàng B2C

Chúng tôi cung cấp dịch vụ kho và vận chuyển cho nhiều khách hàng và một trong số các khách hàng đó cung cấp các hoạt động thương mại điện tử, hoạt động B2C cho khách hàng của họ. Các đơn hàng đến từ phía họ được chia sẻ với chúng tôi để xử lý đơn hàng, giao hàng và theo dõi đơn hàng. Để thực hiện việc này, chi tiết liên lạc của bạn, chi tiết đặt hàng và địa chỉ giao hàng được chia sẻ với chúng tôi.

Các bên hậu cần khác

Chúng tôi cũng tiếp nhận các yêu cầu giao hàng của các bên hậu cần khác. Dữ liệu cá nhân được cung cấp cho các bên này sẽ được họ chia sẻ với chúng tôi để chúng tôi có thể thực hiện việc giao hàng. Với việc này, các dữ liệu cá nhân sau sẽ được chia sẻ với chúng tôi (nếu có địa chỉ riêng): địa chỉ bốc hàng, địa chỉ giao hàng, tên liên lạc địa chỉ giao hàng/bốc hàng, danh mục hàng hóa và các thông tin giao hàng khác.

Bảo mật dữ liệu cá nhân

Mainfreght sẽ áp dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức để đảm bảo dữ liệu cá nhân của bạn được bảo vệ an toàn, có tính đến việc triển khai ở mức cao nhất, chi phí triển khai và bản chất, phạm vi và bối cảnh, mục đích của việc xử lý, cũng như đến rủi ro của sự giống nhau đa dạng và mức độ nghiêm trọng về các quyền và sự tự do của con người.

Với những biện pháp bảo mật này, Mainfreight cố gắng bảo vệ dữ liệu cá nhân khỏi việc xử lý trái phép và trái pháp luật và ngăn ngừa việc mất mát do vô tình, phá hoại hoặc tổn hại dữ liệu cá nhân.

Chia sẻ dữ liệu cá nhân với các bên quốc tế thứ ba và/hoặc quốc gia thứ ba

Nếu bạn ở bên ngoài New Zealand và bạn chọn cung cấp thông tin cho chúng tôi, xin lưu ý rằng chúng tôi chuyển thông tin, bao gồm cả dữ liệu cá nhân của bạn, đến New Zealand để xử lý thông tin này ở đó.

Mainfreight sẽ chỉ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên khác trong trường hợp cụ thể, ví dụ khi điều này là cần thiết để thực hiện hợp đồng, khi điều này là bắt buộc theo pháp luật hoặc được yêu cầu bởi cơ quan có thẩm quyền, khi bạn được phép làm như vậy hoặc Mainfreight có lợi ích hợp pháp khi làm như vậy.

Bởi vì có một số lô hàng và yêu cầu chúng tôi không tự xử lý, nên có thể chúng tôi sẽ yêu cầu một bên hậu cần khác xử lý lô hàng của bạn và sử dụng các đơn vị phụ trách thuê chuyến, đại lý, hãng hàng không và công ty vận chuyển. Để có thể hoàn thành lô hàng của bạn, chúng tôi sẽ chỉ cung cấp dữ liệu cần thiết cho các bên đó theo cách nghiêm ngặt.

Lưu ý rằng nếu bạn liên hệ với chúng tôi qua email, chúng tôi sẽ sàng lọc nội dung độc hại, lưu trữ ở và ở một bên ngoài, có trụ sở ở Australia.

Mainfreight sử dụng MailChimp và MailPlus để gửi thư và MainMail (bản tin kỹ thuật số của chúng tôi). Mainfreight sử dụng AskNicely để gửi khảo sát khách hàng và nhận báo cáo phản hồi. Cả MailChimp và AskNicely có trụ sở ở Hoa Kỳ và được EU-US Privacy Shield chứng nhận và có mức độ bảo vệ phù hợp.

Bởi vì các bên này được thành lập bên ngoài Liên minh châu Âu, Mainfreight sẽ áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn được bảo vệ đầy đủ. Ở những nước mà Ủy ban châu Âu đã ban hành quyết định đầy đủ, một mức độ bảo vệ thích hợp được áp dụng tại chỗ. Trong các trường hợp khác Mainfreight sẽ thực hiện các thỏa thuận hợp đồng riêng lẻ với bên thứ ba có liên quan. Bạn có thể nhận bản sao các biện pháp bảo mật được thực hiện bất cứ lúc nào.

Quyền của bạn

Bạn có quyền yêu cầu Mainfreight truy cập hoặc sửa chữa hoặc xóa dữ liệu cá nhân của bạn và quyền hạn chế việc xử lý dữ liệu liên quan đến bạn. Trong một số trường hợp, bạn cũng có quyền phản đối các hình thức xử lý cụ thể và quyền được chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho bạn.

Bạn sẽ nhận được phản hồi cho yêu cầu của mình trong vòng tối đa một tháng. Khoảng thời gian này có thể kéo dài thêm hai tháng, tùy thuộc vào số lượng yêu cầu và/hoặc độ phức tạp của yêu cầu. Chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn về điều này trong vòng một tháng. Nếu yêu cầu của bạn bị từ chối, chúng tôi cũng sẽ giải thích lý do từ chối. Trong trường hợp bạn không đồng ý với nội dung phản hồi của chúng tôi hoặc việc từ chối yêu cầu của bạn, bạn sẽ có lựa chọn gửi khiếu nại đến Cơ quan Giám sát Quốc gia hoặc khiếu nại lên tòa án. 

Liên hệ

Để biết thêm thông tin về Báo cáo về quyền riêng tư này, quyền của bạn hoặc việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo các khía cạnh khác, bạn có thể liên hệ với chúng tôi:

 

Mainfreight Europe              
Mainfreight Holding BV
FAO Data Protection Officer
Industriestraat 10
7041 GD ’s-Heerenberg
The Netherlands
privacy.eu@mainfreight.com                         Mainfreight Asia 
Mainfreight Hong Kong Limited
FAO Data Protection Officer   
8/F, Tower 2
Magnet Place
38-42 Kwai Fung Crescent
Kwai Fong
Hong Kong
privacy@mainfreightasia.com                   

Mainfreight Americas            Mainfreight Inc.
FAO Data Protection Officer
1400 Glenn Curtiss Street
Carson
CA 90746
United States
privacy@mainfreightusa.com   

Mainfreight New Zealand
Mainfreight Limited 
FAO Data Protection Officer
2 Railway Lane 
Otahuhu
Auckland 1062
New Zealand
privacy@mainfreight.co.nz

Mainfreight Australia
Mainfreight Holdings Pty Ltd
FAO Data Protection Officer
154 Melrose Drive
Tullamarine VIC 3043
Australia
privacy@mainfreight.com.au
 

 

 

Chúng tôi sử dụng cookie như thế nào

Chúng tôi sử dụng các chức năng và phân tích của cookie trên website để mang đến trải nghiệm người dùng tối ưu. Thêm vào đó, chúng tôi sử dụng chức năng theo dõi của cookie để có thể thu thập thông tin về bạn và theo dõi các hoạt động trên internet của bạn bên trong và cả bên ngoài website. Thông tin này sẽ được sử dụng để đo lường hiệu quả quảng cáo của chúng tôi thông qua nhiều kênh khác nhau. Bấm vào [Đồng ý] hoặc [Không đồng ý] để chấp nhận hoặc từ chối cookie. Bạn có thể rút lại chấp thuận của mình vào bất kỳ thời điểm nào. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo hướng dẫn về cookie của chúng tôi. Xin lưu ý nếu tắt cookie, bạn sẽ có trải nghiệm kém hơn đối với một số tính năng, ví dụ như tính năng theo dõi không còn khả dụng.