MFT (NZX) $76.98 NZD

คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล

อัปเดตล่าสุด: 7 พฤศจิกายน 2019

คู่สัญญาซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านคือ Mainfreight Limited (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า: “Mainfreight”) ในคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เราจะอธิบายว่าเราเก็บรวบรวมข้อมูลใด เราทำอะไรกับข้อมูลเหล่านั้น และท่านมีสิทธิ์อะไรบ้าง เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ในปัจจุบัน รวมถึงกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองสหภาพยุโรป (The General Data Protection Regulation หรือ GDPR และพระราชบัญญัติการโทรคมนาคม (Telecommunications Act) คำชี้แจงนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้น เราจึงแนะนำให้ท่านตรวจสอบเนื้อหานี้เป็นประจำ คำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2019 เป็นต้นไป

Mainfreight จะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ ซึ่งต้องได้รับการปฏิบัติตาม ข้อมูลส่วนบุคคลจะมิถูกจัดเก็บไว้นานเกินความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับการรวบรวม เว้นแต่จัดเก็บตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น

Mainfreight ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความยินยอมที่ท่านให้ไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งทำให้ต้องประมวลผลตามความเหมาะสมเพื่อเตรียมหรือปฏิบัติตามข้อตกลง Mainfreight ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด หรือ Mainfreight มีสิทธิ์ตามกฎหมายให้ประมวลผลได้ หากท่านได้ให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลของท่าน ท่านมีสิทธิ์ที่จะถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา หากการประมวลผลดังกล่าวเป็นไปตามความยินยอมของท่านแต่ผู้เดียว การประมวลผลดังกล่าวจะถูกยกเลิกทันทีที่ท่านถอนความยินยอม

เพื่อความชัดเจน คำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนี้ถูกแบ่งเป็นหลายข้อ:

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์: โดยใช้เว็บไซต์และแอพของเรา


นอกเหนือจากคุกกี้ที่เราอาจใช้ ตามที่ได้กล่าวถึงในประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา เรารวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ mainfreight.comowenstransport.com.auchemcouriers.com.auowens.co.nzmainchain.netdailyfreight.co.nzsystemplus.nl และผ่านแอพพลิเคชันมือถือของ Mainfreight (ซึ่งจะเรียกว่า “บริการ”)

ติดต่อกับ Mainfreight

เว็บไซต์ได้ให้ข้อมูลการติดต่อ Mainfreight ไว้หลายช่องทาง เช่น ท่านสามารถขอข้อมูล โดยไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ เกี่ยวกับบริการของเรา เช่น การขนส่ง ลอจิสติกส์/คลังสินค้า/VAL และการขนส่งทางทะเลหรือทางอากาศ เพื่อให้สามารถตอบคำขอข้อมูลของท่านได้ เราจำเป็นต้องได้ชื่อ ชื่อบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของท่าน

ท่านมีข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน หรือคำติชมเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา บริษัทของเรา หรือบริการของเราหรือไม่ คำติชมของท่านจะช่วยให้เราปรับปรุงบริการของเราต่อไป เราถามชื่อ ชื่อบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของท่าน เพื่อให้เราสามารถติดต่อท่านได้หลังได้รับคำติชมหรือข้อร้องเรียนของท่าน หลังจากที่ท่านได้ให้ความยินยอมในแบบฟอร์มการติดต่อเท่านั้น เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าซื้อกิจการอีกด้วย

หากท่านใช้แอพพลิเคชันมือถือของ Mainfreight ท่านจะสามารถแบ่งปันตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ (โดยประมาณ) ของอุปกรณ์ของท่านกับเราได้ เราประมวลผลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ (โดยประมาณ) ของอุปกรณ์ของท่าน หลังจากที่ท่านได้ให้ความยินยอมเพื่อให้เราดำเนินการดังกล่าวนี้แล้ว เราจะประมวลผล เพื่อระบุและแสดงตำแหน่งสำนักงาน/คลังเก็บพัสดุของ Mainfreight และรายละเอียดการติดต่อที่ใกล้ที่สุด เพื่อให้ท่านสามารถติดต่อเราได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้น ข้อมูลนี้ได้รับการจัดเก็บอยู่ภายนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ในนิวซีแลนด์

ขอใบเสนอราคาและการคำนวณราคา

เพื่อขอใบเสนอราคาแบบไม่มีข้อผูกพันสำหรับการขนส่งของท่าน ท่านต้องฝากชื่อ ชื่อบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของท่านไว้ เราจะส่งใบเสนอราคาแบบไม่มีข้อผูกพันให้ท่านทางอีเมล เราจะใช้หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน เฉพาะเมื่อเรามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการขอใบเสนอราคาของท่านเท่านั้น เพื่อให้เราจัดเตรียมใบเสนอราคาได้อย่างเหมาะสม ท่านต้องระบุที่อยู่และประเทศต้นทางและปลายทางของสินค้านั้น ๆ

เครื่องมือ Rijo

เป็นไปได้ที่จะคำนวณราคาของการส่งสินค้าของท่านทางออนไลน์โดยตรง ผ่านเครื่องมือ Rijo ของเรา เครื่องมือนี้เข้าถึงได้ผ่านทางปุ่มกลม ๆ ที่เขียนว่า “Calculate your price and book your shipment” (คำนวณราคาของท่านและจองการขนส่งสินค้า) ในการใช้เครื่องมือนี้ ท่านจะทราบราคาและจองการขนส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เพื่อการนี้ ท่านต้องระบุประเทศและรหัสไปรษณีย์ของต้นทางและปลายทาง และให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่จะส่งด้วย หลังจากที่ท่านได้เลือกใบเสนอราคาและผู้ให้บริการลอจิสติกส์แล้ว เราจะขอให้ท่านระบุสถานที่ต้นทางและปลายทางที่จะไปรับและส่งสินค้า ซึ่งสามารถเป็นที่อยู่ส่วนตัวได้ ท่านยังต้องระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์มือถือของบุคคลผู้ติดต่อของที่อยู่ทั้งสองแห่งทั้งสถานที่รับและส่งสนค้า ซึ่งสามารถติดต่อได้หากไม่มีใครอยู่

ท่านอาจยอมรับหรือปฏิเสธใบเสนอราคานี้ได้โดยตรง Mainfreight จะไม่รับข้อมูลที่ท่านกรอกจนกว่าท่านจะยอมรับใบเสนอราคา หากท่านยอมรับใบเสนอราคา ท่านจะได้รับอีเมลโดยอัตโนมัติและจะได้รับอีเมลที่มีข้องมูลการล็อกอินสำหรับเครื่องมือนี้สำหรับการขนส่งในอนาคต

Mainchain

บนเว็บไซต์และแอพของเรา ท่านสามารถสร้างบัญชีขึ้นเพื่อการใช้งาน Mainchain ซึ่งเป็นพอร์ทัลลูกค้าออนไลน์ เพื่อสร้างบัญชี เราขอให้ท่านระบุชื่อต้นและนามสกุล ชื่อบริษัท จังหวัดและประเทศที่บริษัทของท่านตั้งอยู่ ที่อยู่อีเมลของท่านและหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน เราต้องการข้อมูลเหล่านี้เพื่อติดตามผลคำร้องขอข้อมูล ใบเสนอราคา และการขนส่งของท่าน ข้อมูลเหล่านี้ได้รับการจัดเก็บภายนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ในนิวซีแลนด์

ลูกค้า

การจัดส่งของท่าน

ทันทีที่ท่านขอให้มีการจัดส่งสินค้าและ/หรือยอมรับใบเสนอราคาของเรา ท่านสามารถได้รับการแจ้งเตือนการจัดส่งผ่านทาง SMS หรืออีเมล หากท่านได้กำหนดความประสงค์ในการรับการแจ้งเตือนเหล่านี้ล่วงหน้า หากท่านยอมรับใบเสนอราคาของเราผ่านทางเครื่องมือ Rijo ท่านมีโอกาสในการตั้งค่าบัญชีในเครื่องมือนี้สำหรับการจัดส่งในอนาคต ท่านจะได้รับอีเมลโดยอัตโนมัติที่มีข้อมูลการล็อกอินสำหรับเครื่องมือนี้สำหรับการจัดส่งในอนาคต ซึ่งจะทำให้การจองการจัดส่งครั้งต่อไปรวดเร็วยิ่งขึ้น ท่านยังสามารถติดตามประวัติการจัดส่งและการขอใบเสนอราคาของท่านได้ด้วย เครื่องมือนี้ยังจะช่วยให้ท่านแก้ไขข้อมูลของท่านได้หากไม่ถูกต้อง

ใบแจ้งหนี้

Mainfreight ใช้ระบบ e-invoicing เป็น หลัก ซึ่งหมายความว่า เราจะส่งใบแจ้งหนี้ของเราถึงท่านผ่านระบบดิจิทัล ในบางกรณี เราอาจจะส่งใบแจ้งหนี้ทางไปรษณีย์ ข้อมูลการจัดส่ง ข้อมูลลูกค้า และข้อมูลใบแจ้งหนี้ ถูกจัดเก็บไว้เป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด

การส่งไปรษณีย์

ในฐานะลูกค้าของ Mainfreight ท่านจะได้รับจดหมายข่าวทุกไตรมาส ซึ่งจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการพัฒนาของ Mainfreight และของตลาด และกรณีศึกษาของลูกค้าที่เกี่ยวข้อง เรายังจะแจ้งข่าวให้ท่านทราบเกี่ยวกับการบริการของเราทางอีเมล และอาจจะส่งบัตรเชิญร่วมงานวันลูกค้าทางอีเมลอีกด้วย Mainfreight จะส่งจดหมายเหล่านี้ตามผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของตนเอง ท่านสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกอีเมลเหล่านี้ได้โดยใช้ตัวเลือกยกเลิกการเป็นสมาชิกด้านล่างอีเมลฉบับนี้ หลังจากยกเลิกการเป็นสมาชิกแล้ว เราจะเอาที่อยู่อีเมลของท่านออกจากรายชื่ออีเมลของเราภายในหนึ่งสัปดาห์

Mainfreight ยังจะส่งอีเมลสำคัญถึงท่านเพื่อส่งใบเสนอราคาให้ท่าน เพื่อยืนยันการจัดส่งของท่าน เพื่อตอบคำถามต่าง ๆ ของท่าน

การสำรวจความคิดเห็นลูกค้า

Mainfreight ทำการสำรวจความคิดเห็นลูกค้าอยู่เป็นประจำโดยดำเนินการแบบสุ่ม เพื่อให้เราสามารถปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเราสำหรับท่านได้อย่างต่อเนื่อง เราประมวลผลชื่อ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ บริษัท และเนื้อหาของข้อคิดเห็นที่ท่านให้ไว้ผ่านการสำรวจความคิดเห็นเหล่านี้ และเราแบ่งปันข้อมูลเหล่านี้กับทีมงานภายในบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยขึ้นอยู่กับคำถามในการสำรวจความคิดเห็นนั้น เราอาจติดต่อท่านเพื่อขอความชัดเจนหากจำเป็น

ผู้สมัครงาน

หากท่านต้องการทราบว่าเราประมวลผลใบสมัครงานของท่านอย่างไร โปรดตรวจสอบคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์สมัครงานต่าง ๆ ของเรา:
https://careers.mainfreight.com Mainfreight ยุโรป
http://www.team.mainfreight.com/ Mainfreight นิวซีแลนด์


ผู้เยี่ยมชมไซต์ธุรกิจ

เราจะใช้กล้องบันทึกภาพและรายชื่อลงทะเบียนเพื่อรับประกับความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชมไซต์งานทางธุรกิจของ Mainfreight ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายในนามของ Mainfreight

กล้องบันทึกภาพ

ไซต์งานทางธุรกิจของ Mainfreight ได้รับการตรวจสอบเฝ้าระวังโดยกล่องบันทึกภาพต่าง ๆ เพื่อต่อสู้กับอาชญกรรมและการฉ้อโกง ดังนั้น ท่านจึงอาจถูกถ่ายภาพเมื่อท่านมาเยี่ยมไซต์งานทางธุรกิจของเรา ซึ่งมีป้ายเตือนชัดเจนที่ไซต์งานของเรา ภาพจากกล้องบันทึกภาพเหล่านี้ถูกจัดเก็บไว้ไม่เกิน 4 สัปดาห์หลังจากบันทึก เว้นแต่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น ในกรณีนี้ภาพที่เกี่ยวข้องจะถูกจัดเก็บไว้จนกว่าเหตุการณ์จะคลี่คลาย

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

เพื่อให้มั่นใจว่า Mainfreight ทราบจำนวนคน (รวมถึงผู้เยี่ยมชม) ที่อยู่ในไซต์งานทางธุรกิจของเรา ณ ขณะใด ๆ เราให้ผู้เยี่ยมชมลงทะเบียนรายชื่อไว้ ผู้เยี่ยมชมแต่ละรายต้องลงนามในทะเบียนรายชื่อ ระบุชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ของบริษัท ทะเบียนรถ และเวลาที่มาถึงและเวลากลับ ในกรณ๊ที่เกิดเหตุฉุกเฉิน Mainfreight จะได้สามารถตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากรายชื่อผู้ลงทะเบียนได้ว่าผู้เยี่ยมชมรายใดยังอยู่ในอาคารหรือไซต์งาน รายชื่อผู้ลงทะเบียนจะเก็บไว้หนึ่งสัปดาห์

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับโดยผ่านบุคคลที่สาม

เป็นไปได้ที่เราจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านบุคคลที่สาม โดยอาจเป็นไปได้ในกรณีของสถานการณดังต่อไปนี้:

ลูกค้าอีคอมเมิร์ซ/ลูกค้า B2C

เราให้บริการคลังสินค้า – และบริการจัดส่งกับลูกค้าภายใต้ขอบเขตกว้างขวาง และบริการบางอย่างนำเสนอกิจกรรมอีคอมเมิร์ซ หรือกิจกรรม B2C ให้กับลูกค้าของผู้ใช้บริการเหล่านั้น คำสั่งซื้อที่มาจากผู้ใช้บริการของเราเหล่านั้นจะได้รับการแบ่งปันกับเราสำหรับการจัดการ การจัดส่ง และการสื่อสารเพื่อการติดตามคำสั่งซื้อ ด้วยเหตุผลเหล่านี้ รายละเอียดการติดต่อ รายละเอียดคำสั่งซื้อ และที่อยู่จัดส่งของท่านจะได้รับการแบ่งปันกับเรา

ผู้ให้บริการโลจิสติกส์อื่น

เรายังรับคำขอเพื่อให้บริการในการจัดส่งของผู้ให้บริการโลจิสติกส์อื่นด้วย ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้กับผู้ให้บริการเหล่านี้จะถูกแบ่งปันกับเรา เพื่อให้เราสามารถให้บริการจัดส่งได้ ด้วยเหตุผลเหล่านี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (หากมีการระบุที่อยู่ส่วนตัว) จะถูกแบ่งปันกับเรา: ที่อยู่ต้นทาง ที่อยู่ปลายทาง ชื่อผู้ติดต่อต้นทาง/ปลายทางการจัดส่ง หมวดหมู่ของสินค้า และรายละเอียดการจัดส่งเพิ่มเติม

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

Mainfreight จะใช้มาตรการทางเทคนิคและการจัดการที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการปกป้อง โดยคำนึงถึงมาตรการที่ทันสมัย ค่าใช้จ่ายที่นำมาใช้ และลักษณะ ขอบเขต, บริบทและวัตถุประสงค์ของการประมวลผล ตลอดจนความเสี่ยงของโอกาสและความรุนแรงที่แตกต่างกันสำหรับสิทธิและเสรีภาพของบุคคลปกติ

ด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยเหล่านี้ Mainfreight พยายามปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการประมวลผลที่ไม่ได้รับอนุญาตและผิดกฎหมาย และเพื่อป้องกันการสูญหาย ถูกทำลาย หรือความเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ตั้งใจ

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลในต่างประเทศและ/หรือประเทศที่สาม

หากท่านอยู่นอกประเทศนิวซีแลนด์ และท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลกับเรา โปรดทราบว่า เราถ่ายโอนข้อมูล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังนิวซีแลนด์เพื่อทำการประมวลผลในประเทศดังกล่าว

Mainfreight จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ ในบางกรณีเท่านั้น เช่น เมื่อจำเป็นในการดำเนินการตามข้อตกลง เมื่อเป็นข้อกำหนดตามกฎหมาย หรือได้รับการร้องขอจากหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง เมื่อท่านอนุญาตให้ทำได้ หรือในกรณีที่ Mainfreight มีผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินการดังกล่าว

เนื่องจากมีการจัดส่งและคำร้องบางอย่างที่เรามิได้ดำเนินการด้วยตนเอง เป็นไปได้ที่เราจะขอให้โลจิสติกส์อื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดส่งสินค้าของท่าน และใช้ผู้รับเหมา นายหน้า สายการบิน และบริษัทขนส่งอื่น ๆ เพื่อให้สามารถจัดส่งสินค้าของท่านได้ เราจะให้เฉพาะข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้นกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเหล่านั้น

โปรดทราบว่า หากท่านติดต่อเราโดยใช้อีเมล เนื้อหาจะถูกคัดกรองเพื่อคัดแยกเนื้อหาที่อาจเป็นอันตราย และอีเมลจะถูกเก็บกับหน่วยงานภายนอกที่อยู่ในออสเตรเลียด้วยเช่นกัน

Mainfreight ใช้ MailChimp และ MailPlus ในการส่งจดหมายและ MainMail (จดหมายข่าวดิจิทัลของเรา) Mainfreight ใช้ AskNicely เพื่อส่งการสำรวจความคิดเห็นลูกค้า และเพื่อรับรายงานการตอบรับด้วยเช่นกัน ทั้ง MailChimp และ AskNicely มีฐานการดำเนินการอยู่ในสหรัฐอเมริกา และได้รับการรับรองโดยหน่วยงานการป้องกันความเป็นส่วนตัวของสหภาพยุโรป-อเมริกาและให้การปกป้องในระดับที่เหมาะสม

หากมีผู้เกี่ยวข้องที่อยู่นอกสหภาพยุโรป Mainfreight จะดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม ในประเทศต่าง ๆ ที่คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกคำสั่งที่เหมาะสม มีระดับความคุ้มครองที่เหมาะสมบังคับใช้อยู่แล้ว ในกรณีอื่น ๆ Mainfreight จะนำข้อตกลงมาตรฐานตามที่คณะกรรมาธิการยุโรปได้กำหนดขึ้นมาใช้กับ

สิทธิ์ของท่าน

ท่านมีสิทธิ์ที่จะขอ Mainfreight ในการเข้าถึง หรือเปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ และสิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่าน ในบางกรณี ท่านยังมีสิทธิ์ในการปฏิเสธไม่ให้ประมวลผลบางอย่างและสิทธิ์ที่จะขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านต้องการใช้สิทธิ์ของท่าน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ความเป็นส่วนตัวในภูมิภาคของท่าน ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลโดยรวมได้ที่ด้านล่างของคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนี้

ท่านจะได้รับการตอบรับคำร้องของท่านภายในเวลาไม่เกิน 1 เดือน ระยะเวลานี้สามารถขยายเพิ่มเป็น 2 เดือนได้ ขึ้นอยู่กับจำนวนคำร้อง และ/หรือ ความซับซ้อน เรายังอาจจะแจ้งให้ท่านทราบภายในหนึ่งเดือน หากคำร้องของท่านถูกปฏิเสธ เราจะอธิบายเหตุผลในเรื่องนี้ ในกรณ๊ที่ท่านไม่เห็นด้วยกับคำตอบหรือการปฏิเสคำร้องของท่าน ท่านสามารถเลือกที่จะส่งข้อร้องเรียนไปยังหน่วยงานกำกับดูแลระดับชาติ (National Supervisory Authority) ของท่านหรือสามารถอุทธรณ์ผ่านการดำเนินดคีที่ศาล

ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิ์ของท่าน หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ความเป็นส่วนตัวในภูมิภาค Mainfreight ของท่านได้โดยตรงผ่านทางรายละเอียดการติดต่อดังนี้:

 

Mainfreight Europe              
Mainfreight Holding BV
FAO Data Protection Officer
Industriestraat 10
7041 GD ’s-Heerenberg
The Netherlands
privacy.eu@mainfreight.com                         Mainfreight Asia 
Mainfreight Hong Kong Limited
FAO Data Protection Officer   
8/F, Tower 2
Magnet Place
38-42 Kwai Fung Crescent
Kwai Fong
Hong Kong
privacy@mainfreightasia.com                   

Mainfreight Americas            Mainfreight Inc.
FAO Data Protection Officer
1400 Glenn Curtiss Street
Carson
CA 90746
United States
privacy@mainfreightusa.com   

Mainfreight New Zealand
Mainfreight Limited 
FAO Data Protection Officer
2 Railway Lane 
Otahuhu
Auckland 1062
New Zealand
privacy@mainfreight.co.nz

Mainfreight Australia
Mainfreight Holdings Pty Ltd
FAO Data Protection Officer
154 Melrose Drive
Tullamarine VIC 3043
Australia
privacy@mainfreight.com.au
 

 

 

เราใช้งานคุกกี้อย่างไร

เราใช้งานคุกกี้ในเชิงการวิเคราะห์และการทำงานบนเว็บไซต์ของเราเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ในการใช้งานที่ดีที่สุด นอกจากนี้ เรายังใช้คุกกี้เพื่อการติดตาม ซึ่งสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณและติดตามกิจกรรมทางอินเทอร์เน็ตของคุณภายในและอาจภายนอกเว็บไซต์ของเราได้อีกด้วย ข้อมูลนี้จะนำมาใช้เพื่อประเมินประสิทธิภาพโฆษณาของเราจากช่องทางต่างๆ คลิก [เห็นด้วย] หรือ [ไม่เห็นด้วย] เพื่อยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ คุณสามารถถอนคำยินยอมของคุณได้ตลอดเวลา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าไปยังคำถ้อยแถลงเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา โปรดทราบว่าหากปิดใช้งานคุกกี้ คุณจะเสียประสบการณ์เกี่ยวกับบางคุณลักษณะที่ไม่สามารถใช้งานได้ เช่น การติดตาม