MFT (NZX) $76.98 NZD

เกี่ยวกับเรา


ข้อมูลบริษัท

ในฐานะผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ระดับโลก เมนเฟรทให้บริการทั้งการจัดการคลังสินค้า  รวมถึงการขนส่งสินค้าทั้งในและต่างประเทศด้วยพนักงานและสำนักงานสาขาในประเทศออสเตรเลีย จีน ยุโรป นิวซีแลนด์และสหรัฐอเมริกา เรามุ่งเน้นการเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวสู่ผู้ให้บริการระดับโลกอย่างแท้จริง โดยได้จดทะเบียนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์นิวซีแลนด์และยังคงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งตามแผนวิสัยทัศน์ 100 ปี

ความเป็นมาของบริษัท

เมนเฟรทเปิดทำการครั้งแรกในปี 1978 ที่เมืองโอ็คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ก่อนก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์อันดับหนึ่งในนิวซีแลนด์ ในปี 1984 บริษัทฯ ได้มีการปฏิรูปเป้าหมายครั้งสำคัญด้วยการเปิดสาขาในต่างประเทศเป็นครั้งแรก

เมนเฟรทเริ่มเปิดให้บริการในประเทศออสเตรเลียในปี 1989 ตามปณิธานว่าด้วยการถือรวมนิวซีแลนด์และออสเตรเลียเป็นตลาดเดียว ในปัจจุบัน บริษัทฯ ยังคงขยายจำนวนสาขาในประเทศออสเตรเลียอย่างต่อเนื่องตามพื้นที่สำคัญต่างๆ เพื่อให้การบริการครอบคลุมทั่วประเทศ

ในปี 1999 เมนเฟรทได้ก้าวขึ้นสู่องค์กรระดับโลกอย่างเป็นทางการด้วยการเข้าครอบครองกิจการทั้งหมดทั้งในภูมิภาคเอเชียและสหรัฐอเมริกา และได้รับกรรมสิทธิ์ถือครองกิจการในภูมิภาคเอเชียโดยสมบูรณ์ในปี 2007 ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกิจการสาขากระจายอยู่นอกประเทศจีน และขยายสาขาในสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่องด้วยการเข้าครอบครองกิจการบริษัท Target Logistics Service ในปี 2007 นอกจากนี้ เมนเฟรทประจำสหรัฐอเมริกา ยังมีบริการที่หลากหลายและครอบคลุมตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน

ในปี 2011 เมนเฟรทได้ซื้อกิจการของ วิม บอสแมน กรุ๊ป นับเป็นการเปิดโอกาสในการขยายเครือข่ายและกิจการสาขาของเมนเฟรทให้ครอบคลุมทั่วทั้งยุโรป  

วัฒนธรรมของเมนเฟรท

“บุคลากรที่พิเศษ คือ รากฐานขององค์กรที่พิเศษ” ถือเป็นหัวใจสำคัญที่นำไปสู่การสร้างวัฒนธรรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเมนเฟรท ตลอดจนแนวทางในการดำเนินธุรกิจสู่ความสำเร็จ ไม่เพียงเฉพาะกิจการภายในประเทศนิวซีแลนด์เท่านั้น แต่รวมถึงกิจการสาขาทุกแห่งทั่วโลก 

ทำให้ทุกการตัดสินใจของเมนเฟรทอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดที่ว่า “เราจะดำรงอยู่อีก 100 ปี” อันนำไปสู่การหล่อหลอมแนวปฏิบัติในการคัดเลือกและการฝึกอบรมบุคลากร ตลอดจนแนวปฏิบัติในการสานสัมพันธ์กับลูกค้าและซัพพลายเออร์ การกำหนดทิศทางกลยุทธ์การขยายตัวทางธุรกิจ รวมทั้งด้านโครงสร้างทางกฎหมายและภาษีอากร

เราสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในเครือบริษัทเมนเฟรทบนพื้นฐานของปัจจัยต่อไปนี้:

  • ทัศนคติความเชื่อที่ว่า “ทุกสิ่งย่อมเป็นไปได้”
  • ความมุ่งมั่นในการให้บริการส่งสินค้าที่รวดเร็ว ตรงเวลา ปราศจากการชำรุดเสียหาย ตลอดจนการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีและด้วยความซื่อสัตย์  
  • มุ่งมั่นปรับปรุงพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่องด้วยการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ อาคารสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ และเทคโนโลยี 

เราให้ความสำคัญกับการส่งเสริมบุคลากรให้มีทัศนคติเชิงบวก มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่แบ่งแยกชนชั้น และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน เพราะเราถือว่าพนักงานทุกคนคือครอบครัวของเรา ในขณะเดียวกัน การติดตามผลการดำเนินงานก็ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เราให้ความสำคัญด้วยเช่นกัน โดยแต่ละสาขาจะต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายสัปดาห์เพื่อแจ้งให้สมาชิกทุกคนได้รับทราบ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบรายบุคคล เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ตลอดจนมีการกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงาน (KPIs) เช่น ความถี่ในการเกิดข้อผิดพลาด ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาฐานลูกค้าและยังมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาการจ่ายเงินโบนัสประจำปีของพนักงาน ทั้งนี้ เมนเฟรททุกสาขาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพและจะดำเนินการตรวจสอบภายในทุก 6 เดือน

project-2020-08-17_14-08_PM-1.jpg

 

 
Three-Pillars-Photos.png
Quote of the Day

The more people become educated, the more they become equal

เราใช้งานคุกกี้อย่างไร

เราใช้งานคุกกี้ในเชิงการวิเคราะห์และการทำงานบนเว็บไซต์ของเราเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ในการใช้งานที่ดีที่สุด นอกจากนี้ เรายังใช้คุกกี้เพื่อการติดตาม ซึ่งสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณและติดตามกิจกรรมทางอินเทอร์เน็ตของคุณภายในและอาจภายนอกเว็บไซต์ของเราได้อีกด้วย ข้อมูลนี้จะนำมาใช้เพื่อประเมินประสิทธิภาพโฆษณาของเราจากช่องทางต่างๆ คลิก [เห็นด้วย] หรือ [ไม่เห็นด้วย] เพื่อยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ คุณสามารถถอนคำยินยอมของคุณได้ตลอดเวลา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าไปยังคำถ้อยแถลงเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา โปรดทราบว่าหากปิดใช้งานคุกกี้ คุณจะเสียประสบการณ์เกี่ยวกับบางคุณลักษณะที่ไม่สามารถใช้งานได้ เช่น การติดตาม