MFT (NZX) $67.03 NZD

ถ้อยแถลงเกี่ยวกับคุกกี้

คุกกี้คืออะไร

หากคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ใดก็ตามของ Mainfreight (mainfreight.nl, mainfreight.com, owenstransport.com.au,  chemcouriers.com.au, owens.co.nz, mainchain.net, dailyfreight.co.nz, mainfreightcareers.com) หรือแอปพลิเคชั่นสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Mainfreight (รวมเรียกว่า “บริการ”) จะพบว่าเราใช้คุกกี้ คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เราติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรือแท็บเล็ตของคุณ ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณจะจัดเก็บไว้ในไฟล์เหล่านี้ เราจะติดตั้งคุกกี้เหล่านี้ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเสมอ ซึ่งรวมถึง กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (General Data Protection Regulation) และพระราชบัญญัติโทรคมนาคม (Telecommunications Act) เนื่องจากเราอาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเราและถ้อยแถลงเกี่ยวกับคุกกี้ได้ตลอดเวลา เราจึงแนะนำให้คุณตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้เป็นประจำ ถ้อยแถลงเกี่ยวถ้อยแถลงเกี่ยวกับคุกกี้ฉบับนี้ลงวันที่ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562

เพราะเหตุใด Mainfreight จึงใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้หลายประเภทเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

•คุกกี้สำหรับการทำงาน: เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างสมบูรณ์

•คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์: เพื่อวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ของเรา

•คุกกี้สำหรับการติดตาม: เพื่อนำเสนอบริการที่เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ

ในถ้อยแถลงเกี่ยวกับคุกกี้ฉบับนี้ เราอธิบายให้ทราบว่าคุกกี้แต่ละประเภทเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง  มีคุกกี้บางประเภทที่เราใช้บริการจากบริษัทอื่น โดยเราจะแจ้งเว็บไซต์ของบริษัทในกรณีดังกล่าวนี้ให้คุณเข้าไปอ่านเพื่อทราบว่าพวกเขาดำเนินการกับข้อมูลอย่างไรบ้าง

คุกกี้สำหรับการทำงาน: เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างสมบูรณ์

เราใช้งานคุกกี้สำหรับการทำงานเสมอ เนื่องจากคุกกี้เหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทำให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ จึงไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากคุณสำหรับการติดตั้งคุกกี้ประเภทนี้ เนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ให้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดการล็อกอินหรือค่ากำหนดด้านภาษาของคุณ นอกจากนี้ เรายังใช้คุกกี้ดังกล่าวเพื่อให้มั่นใจว่าคุณไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลเดิมทุกครั้งเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ดังนั้น คุกกี้เหล่านี้จึงติดตั้งแบบเป็นตัวเลือกอัตโนมัติและจะไม่โดนลบออก หากคุณไม่ยอมรับคุกกี้ประเภทนี้

ในทางกฎหมายแล้วการติดตั้งคุกกี้ประเภทนี้ถือว่าเป็นผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์: สำหรับการวิเคราะห์เว็บไซต์

เราใช้คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์เพื่อวิเคราะห์ว่าผู้เยี่ยมชมใช้เว็บไซต์ของเราเป็นอย่างไร ข้อมูลนี้นับเป็นโอกาสให้เราปรับปรุงการบริการ ผลิตภัณฑ์ และข้อมูลของเราให้ดีขึ้น คุกกี้ประเภทนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เราใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อจัดเก็บข้อมูลต่อไปนี้ (รายการนี้ไม่ได้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด):

•ระยะเวลาที่คุณใช้เว็บไซต์ของเรา

•ประเภทของอุปกรณ์ที่คุณใช้งาน (พีซ๊/โน้ตบุ้ค โทรศัพท์ หรือแท็บเล็ต)

•ประเภทของเว็บเบราว์เซอร์ที่คุณใช้งาน

อาจมีการใช้งานผู้ให้บริการภายนอกต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าคุกกี้ระหว่างการเยี่ยมชมของคุณ:

Google

ติดตั้งคุกกี้ตลอดเว็บไซต์ของเราโดย Google ซึ่งเป็นบริษัทอเมริกันเป็นส่วนหนึ่งของบริการ "Analytics" เราใช้บริการนี้เพื่อติดตามและรายงานว่าผู้เยี่ยมชมใช้งานเว็บไซต์อย่างไร Google อาจให้ข้อมูลนี้กับบุคคลภายนอก หาก Google มีอำนาจตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าว หรือหากบุคคลภายนอกดำเนินการกับข้อมูลในนามของ Google เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานดังกล่าว เราไม่อนุญาตให้ Google ใช้งานข้อมูลการวิเคราะห์สำหรับบริการอื่นของ Google 

ข้อมูลที่ Google เก็บรวบรวมนี้จะไม่มีการระบุตัวตนผู้ใช้ให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ จะไม่มีการให้ที่อยู่ IP ของคุณโดยเด็ดขาด ข้อมูลนี้จะได้รับการถ่ายโอนไปยัง Google เพื่อให้จัดเก็บบนเซิร์ฟเวอร์ในสหรัฐอเมริกา Google จะดำรงไว้ซึ่งหลักการว่าด้วยการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy Shield) และอยู่ภายใต้แผนงานคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา ซึ่งหมายความว่า การคุ้มครองการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ อยู่ในระดับที่เหมาะสม

ถ้อยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google แจ้งเพื่อให้คุณทราบว่า Google ใช้งานข้อมูลอย่างไรบ้าง

เนื่องจากเราตั้งค่า Google Analytics ตามกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัว จึงไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากคุณก่อน

ในทางกฎหมายแล้วการติดตั้งคุกกี้ประเภทนี้ถือว่าเป็นผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

คุกกี้สำหรับการติดตาม: เพื่อติดตามประสิทธิภาพโฆษณาของเรา

Hotjar

ในพอร์ทัลหลักของเรา คุกกี้จะถูกวางจากบริษัท Hotjar ในมอลตาและเก็บไว้ในไอร์แลนด์ เราใช้ Hotjar เพื่อที่จะทำความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้ได้ดีขึ้นและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการและประสบการณ์นี้ Hotjar เป็นบริการทางเทคโนโลยีที่ช่วยให้เราเข้าใจประการณ์ผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น (เช่น เวลาที่ใช้ในแต่ละหน้า ลิงก์ใดบ้างที่ผู้ใช้เลือกคลิก สิ่งที่ผู้ใช้ชอบและไม่ชอบ ฯลฯ) และนี่ทำให้เราสร้างและรักษาบริการของเราด้วยข้อเสนอแนะจากผู้ใช้

สำหรับการวางคุกกี้เหล่านี้ไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากคุณ เนื่องจากจุดประสงค์ของการจัดวางคุกกี้เหล่านี้คือการปรับปรุงเว็บไซต์ ในทางกฎหมายแล้วการติดตั้งคุกกี้ประเภทนี้ถือว่าเป็นผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Hotjar แจ้งเพื่อให้คุณทราบว่า Hotjar ใช้งานข้อมูลอย่างไรบ้าง

เราจะติดตั้งคุกกี้สำหรับการติดตามเพื่อวัตถุประสงค์ในทางพาณิชย์ในกรณีที่คุณให้ความยินยอมล่วงหน้าแก่เราแล้วเท่านั้น คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโฆษณาได้ อาจมีการใช้งานระบบภายนอกต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าคุกกี้ระหว่างการเยี่ยมชมของคุณ:

Google

ติดตั้งคุกกี้ตลอดเว็บไซต์ของเราโดย Google ซึ่งเป็นบริษัทอเมริกันเป็นส่วนหนึ่งของบริการ "Adwords"- และ “Doubleclick” เราใช้งานบริการเหล่านี้เพื่อติดตามผู้เยี่ยมชมในเว็บไซต์ต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงโฆษณาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและดึงดูดใจสำหรับคุณ  Google อาจให้ข้อมูลนี้กับบุคคลภายนอก หาก Google มีอำนาจตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าว หรือหากบุคคลภายนอกดำเนินการกับข้อมูลในนามของ Google เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานดังกล่าว เราไม่อนุญาตให้ Google ใช้งานข้อมูลที่ได้รับจากคุกกี้เหล่านี้สำหรับบริการอื่นของ Google 

ข้อมูลที่ Google เก็บรวบรวมนี้จะไม่มีการระบุตัวตนผู้ใช้ให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ จะไม่มีการให้ที่อยู่ IP ของคุณโดยเด็ดขาด ข้อมูลนี้จะได้รับการถ่ายโอนไปยัง Google เพื่อให้จัดเก็บบนเซิร์ฟเวอร์ในสหรัฐอเมริกา Google จะดำรงไว้ซึ่งหลักการว่าด้วยการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy Shield) และอยู่ภายใต้แผนงานคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา ซึ่งหมายความว่า การคุ้มครองการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ อยู่ในระดับที่เหมาะสม

ถ้อยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google แจ้งเพื่อให้คุณทราบว่า Google ใช้งานข้อมูลอย่างไรบ้าง

ในทางกฎหมายแล้วการติดตั้งคุกกี้ประเภทนี้ได้ต้องได้รับความยินยอมก่อน

การเปลี่ยนหรือการลบการตั้งค่าคุกกี้ของคุณ

คุณจะพบกับภาพรวมเกี่ยวกับคุกกี้ทั้งหมดที่เราอาจติดตั้งพร้อมด้วยวัตถุประสงค์และระยะเวลาจัดเก็บไฟล์เหล่านี้ ที่นี่ 

จะมีการจัดเก็บคุกกี้ในอุปกรณ์ของคุณและถ่ายโอนไปยังเว็บไซต์ของเรา ดังนั้น ในฐานะผู้ใช้ คุณจึงสามารถควบคุมการใช้งานคุกกี้ต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ คุณสามารถปิดการใช้งานหรือจำกัดการส่งข้อมูลคุกกี้ได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ สามารถลบคุกกี้ที่จัดเก็บไว้ได้ตลอดเวลาผ่านฟังก์ชันช่วยเหลือของเบราว์เซอร์คุณ ตลอดจนดำเนินการขั้นตอนนี้ได้ในขั้นตอนอัตโนมัติ และในกรณีที่คุณได้ให้ความยินยอมในการติดตั้งคุกกี้จำเพาะประเภทที่ต้องได้รับความยินยอมก่อนไปแล้วนั้น คุณสามารถถอนคำยินยอมนั้นได้ตลอดเวลา 

คำถามและการติดต่อ

คุณสามารถติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับถ้อยแถลงเกี่ยวกับคุกกี้ฉบับนี้ สิทธิ์ของคุณ หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้ที่:

Mainfreight Holding BV

FAO Data Protection Officer

Industriestraat 10

7041 GD ’s-Heerenberg

The Netherlands

privacy@eu.mainfreight.com

How we use cookies

We use functional and analytical cookies on our website to offer an optimal user experience. In addition, we use tracking cookies, which can collect information about you and follow your internet activity within our website, and possibly outside our website as well. This information will be used to measure the effectiveness of our advertising from various channels and to offer you personalised ads. Click on [Agree] or [Disagree] to accept or refuse cookies. You may withdraw your consent at any time. For more information, please visit our cookie statement. Please note that with cookies disabled you will have a degraded experience with some features.